Крестильный комплект для девочки. Так чарующе  от DROPS


Diagram

= detta varv är förklarat i beskrivningen
= varvet börjar med 1 luftmaska och avslutas med 1 smygmaska i luftmaskan
= fastmaska i maskan
= fastmaska överst på picot
= fastmaska om luftmaska/luftmaskbåge
= luftmaska
= 1 picot: 3 luftmaskor, 1 stolpe i första luftmaskan som virkades
= 1 picot: 4 luftmaskor, 1 stolpe i första luftmaskan som virkades
= stolpe om luftmaskbåge
= stolpe i maska från föregående varv
= varvet börjar med 3 luftmaskor och avslutas med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet
= fastmaskan virkas i denna stolpe
= 4 luftmaskor, virka 1 smygmaska i första luftmaskan (varvet börjar och slutar vid punkten)
= smygmaska i maskan
= varvet börjar med 1 fastmaska i första fastmaskan från början av föregående varv, men virka på baksidan av föregående varv. Avsluta varvet med 1 smygmaska i första fastmaskan
= fastmaska i maskan, men virka på baksidan av föregående varv (luftmaskbågarna som virkas på detta varv ska ligga bakom bladet från föregående varv)
= varvet börjar med 1 luftmaska + 1 fastmaska om första luftmaskan/luftmaskbågen och avslutas med 1 smygmaska i första fastmaskan i början av varvet
= halvstolpe i maskan/om luftmaskbågen
= 1 fastmaska + 1 halvstolpe + 1 stolpe + 1 luftmaska + 1 stolpe + 1 halvstolpe + 1 fastmaska om första/nästa luftmaska
= 3 stolpar + 1 luftmaska + 3 stolpar i samma fastmaska
= varvet börjar med 3 luftmaskor + 3 stolpar + 1 luftmaska + 4 stolpar i första maskan och avslutas med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet
= 4 stolpar + 1 luftmaska + 4 stolpar i samma fastmaska
= dubbelstolpe i maska
= 4 luftmaskor, böj stolpgruppen framåt och låt luftmaskbågen lägga sig bakom stolpgruppen
= 5 luftmaskor, böj stolpgruppen framåt och låt luftmaskbågen lägga sig bakom stolpgruppen
= 1 dubbelstolpe om luftmaskan mitt i stolpgruppen från varv 4
= 1 picot: Virka 1 fastmaska om första/nästa luftmaska, 2 luftmaskor, 1 smygmaska i första luftmaskan som virkades
= detta varv är sista varvet på mössan före A.4